کارگاه کشت سلول

کارگاه کشت سلول

مبانی و اصول کشت سلولی؛

کشت سلولی به فرایند کشت سلول های پروکاریوتی یا یوکاریوتی در یک محیط کشت، گفته‌می‌شود. 
 
کشت سلول فرآیندی است که طی آن سلول‌ها تحت شرایط کنترل شده و بیرون از محیط طبیعی شان رشد داده می‌شوند. شرایط کشت برای هر نوع سلول متفاوت است، اما به‌طور کلی محیط‌های مصنوعی حاوی مواد مغذی ضروری (آمینواسیدها، قندها، ویتامین‌ها، مواد معدنی)، فاکتورهای رشد، هورمون‌ها و گازها (CO2، O2) است. 
کاربرد های کشت سلولی؛
1. مطالعه سلول ها از نظر چگونگی رشد ، دلایل توقف رشد ، و علل توقف رشد و شناسایی عوامل زمینه ساز کنترل رشد سلول های سرطانی و یا تعیین میزان بیان ژن ها در سلول
2. بررسی روند طی شده از یک سلول زیگوت تا تکامل به یک جاندار کامل پرسلولی
3. بررسی های ژنتیکی و مطالعات انتقال ژن به ژنوم سلول های بنیادی 
4. بررسی فعالیت های داخل سلولی از قبیل تکثیر DNA و سنتز RNA ، سنتز پروتئین ها و جزئیات مربوط به متابولسیم
5. مطالعه بر روی حیوانات ترانس ژن
6. مطالعه محصولات تهیه شده توسط سلول ها
 
کشت سلول های زیر در آزمایشگاه امکان پذیر است:
 سلول های بافت همبند مانند فیبروبلاست ها
 سلول های بافت اسکلتی مانند سلول های استخوانی و غضروفی
 سلول های بافت عضله قلب و عضله صاف
 سلول های اپی تلیال مانند سلول های ریه پستان پوست مثانه و کلیه
 سلول های عصبی نظیر میکروگلیال
 سلول های اندوکرین نظیر سلول های غده آدرنال هیپوفیز و جزایر پانکراس
 ملانوسیت ها
 سلول های سرطانی
 خصوصیات مورفولوژیک سلول ها در کشت
1-معلق (مانند سلول های بافت های لنفاوی مثل لنفوم و لوسمی)
2-چسبان (مانند اندوتلیال عروق-اپی تلیال یا پوششی-عصبی-فیبروبلاست)
3-نیمه چسبان
گروه ژنتیک پزشکی نیاژن نور با داشتن تجهیزات ذیل و نیز کارشناسانی توانمند در زمینه کشت سلولی امکان برگزاری کارگاه های آموزشی یا گذراندن پایان نامه های دانشجویی در این زمینه را داراست.
تجهیزات اختصاصی موجود جهت برای برگزاری کارگاه های کشت سلولی شامل موارد ذیل است؛
1. هود لامینار
2. هود شیمیایی
3. انکوباتور
4. سانتریفیوژ
5. انواع میکروسکوپ نوری و اینورت
6. سیستم های خنک کننده شامل یخچال، فریزر و تانک نیتروژن
7. دستگاه های استریلیزاسیون شامل اتوکلاو
8. بن ماری
9.....
در صورت درخواست برگزاری کارگاه انفرادی لطفابه شماره تلفن های این مرکز تماس حاصل نمائید.