QF PCR (خوانش و انجام کامل تست)

QF PCR (خوانش و انجام کامل تست)

(QF PCR  (Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction

 

روش  QF-PCRهمانطور که از نام آن پیداست تکنیکی است که واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)  و طراحی پرایمر در آن نقش دارند. در واقع QF-PCR مولتی پلکس واکنش PCR است که به کمک طراحی پرایمر انجام می شود. تکنیک QF-PCR روشی سریع، دقیق و مطمئن است که برای تشخیص های پیش از تولد در زمینه ناهنجاری های کروموزومی شایع مورد استفاده قرار می گیرد. با بهره گیری از روش QF-PCR می توان حداکثر طی ۳ روز بعد از انجام آمنیوسنتز پاسخ مورد نظر را دریافت نمود. همچنین به کمک این تکنیک می توان تریزومی ۲۱ و ۱۸ و ۱۳ و ناهنجاریهای کروموزوم های جنسی X و Y را تعیین نمود. گفتنی است در کارگاه های تخصصی ویژه تکنیک QF-PCR مراحل مختلف اجرا و آنالیز این تکنیک آموزش داده می شود. 

کاربردهای بالینی QF-PCR

کاربردهای بالینی تکنیک QF-PCR شامل موارد زیر است:

-تشخیص سریع انواع اختلالات کروموزومی شایع (سندرم داون، سندرم ادوارد و سندرم پاتو)

-بررسی سلامت جنین در صورتی که نتایج غربالگری ۳ ماهه اول مشکوک باشد.

-تعیین جنسیت جنین

-تشخیص سریع اختلالات مربوط به کروموزوم های جنسی X و Y

-بررسی سریع اختلالات کرموزومی (در مواردی که کشت سلولی امکان پذیر نیست یا زمان کافی برای انجام آن وجود ندارد.)

-تشخیص انواع گوناگون پلی پلوئیدی در جنین و یا جنین سقط شده

اجرای تکنیک QF-PCR  

واکنش زنجیره ای پلیمراز فلورسانس کمی یا همان QF-PCR یک روش آزمایشگاهی سریع، ارزان و قابل اطمینان به منظور تشخیص ناهنجاری در کروموزوم های ۲۱، ۱۸، ۱۳، X و Y است. در این تکنیک بخشی کوچک از DNA جنین تکثیر می شود و یک سری از جایگاه ها یا Short Tandem Repeat را بر روی DNA تحت بررسی قرار می دهد. به دلیل استفاده از واکنش PCR در این تکنیک توجه به انجام درست طراحی پرایمر در زمان اجرای آن اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا عامل مهم در موفقیت یک واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام طراحی پرایمر به شکلی صحیح است. از همین رو باید کوشید تا طراحی پرایمر طبق اصول مشخص آن انجام گیرد. لازم به ذکر است از طریق روش QF-PCR می توان ناهنجاری های کروموزومی را در ۹۹ درصد از خانواده هایی که برای انجام این آزمایش مراجعه می کنند تشخیص داد.

آنالیز و تفسیر نتایج حاصل از اجرای تکنیک QF-PCR بر چه اساس صورت می گیرد؟

در تکنیک QF-PCR تعیین کمیت محصولات واکنش PCR به کمک پرایمرهای نشاندارشده با فلورسنت انجام می شود. تعیین کمیت از طریق محاسبه نسبت مساحت پیک معینی از STR و به کمک دستگاه تعیین توالی خودکار به انجام می رسد. اندازه STR ها در میان افراد گوناگون بسته به تعداد تکرارهایی که روی هر آلل وجود دارد با یکدیگر متفاوت است. انتظار آن است کهDNA  تکثیرشده از افراد نرمالی که برای یک نشانگر STR ویژه هتروزیگوت می باشند دو پیک با طول اندکی متفاوت و با مساحت سطح مشابه و یکسان را نشان دهد. آن دسته از نشانگرهایSTR  که هتروزیگوس می باشند informative قلمداد می شوند اما DNA تکثیرشده از افراد که تریزومی می باشند یا ۳ پیک به طور تقریبی یکسان و یا ۲ پیک که یکی از آنها دو برابر دیگری است را به ما نشان می دهد.

در هنگام تفسیر نتایج حاصل از اجرای تکنیک  QF-PCRمقدار کمی نشانگرهای STR هر قطعه بر روی نمودار به صورت پیک مشاهده می شود. محدوده زیر هر یک از پیک ها در الکتروفروگرام بیانگر مقدار کمی محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) است که تکثیر گشته است. ارتفاع هر یک از پیک ها بیانگر میزان فعالیت ماده فلورسنت می باشد که مقدار کمی ماده فلورسنت هر نشانگر را به ما نشان می دهد. نتایج حاصله به صورت الکتروفروگرام در نرم افزارهای آنالیز مشاهده می شوند. ارتفاع و محدوده هر پیک را هم در این نرم افزارها می توان مشاهده نمود. محدوده و ارتفاع بیانگر میزان فعالیت ماده فلورسنت می باشند و در نتیجه نشان دهنده میزان محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) خواهند بود.

                                              
شكل زير بيانگر نتايج QF-PCR دو جنين متفاوت بوده که در شکل  A دو كپي از كروموزوم 21 به همراه دو پيك مي باشد كه نشان دهنده سالم بودن جنين است، اما در شكل B سه كپي از كروموزوم 21 بهمراه 3 پيك مشاهده مي شود كه بيانگر تريزومي 21 (كه به نام سندرم داون شناخته مي شود) مي باشد.
 
                                                     
گروه ژنتیک پزشکی نیاژن با بهره گیری از کارشناسان مجرب آماده ارائه خدمات در زمینه تست QF-PCR  جهت اجرا (با انواع کیت های مورد قبول اداره ژنتیک وزارت بهداشت) و آنالیز ( با نرم افزار های Gene Marker, Gene Mapper) به همکاران می باشد.  
 
 جهت درخواست خوانش و انجام کامل QF از قسمت ثبت سفارش اقدام بفرمائید.