آموزش های آزمایشگاهی

در صورتی که تنظیمات نرم افزار مطابق دستور داده شده نباشد ابتدا می بایست آن را اصلاح کرد در نتیجه به طریقه ذیل عمل می نماییم: در بالای صفحه گزینه View وجود

ادامه مطلب

یکی از مهمترین مسایل در انجام PCR و دیگر بررسي هاي مولكولي، تخليص صحیح DNA از نمونه دریافتی است. جهت جلوگيري از اشتباهات و اشكالات احتمالی در روند واکنش PC

ادامه مطلب