توالی یابی sanger

توالی یابی sanger

آنالیز داده های حاصل از توالی یابی با روش سانگر؛

کارشناسان گروه ژنتیک پزشکی نیاژن نور با استفاده از نرم افزارهای زیر به آنالیز داده های خام حاصل از تعیین توالی به روش سانگر می پردازند (شناسایی تغییر و بررسی بیماری زا بودن آن)

 

Chromas , ChromasPro DNA Sequencing Software

Mutation Surveyor

Sequence Scanner

HGMD

Ensembl

Mutation Taster

جهت درخواست آنالیز تعیین توالی خواهشمند است از قسمت ثبت سفارش اقدام بفرمائید.

ضمناً مدت زمان مورد نیاز برای آماده شدن جواب آنالیز تعیین توالی با روش سنگر دو روز کاری میباشد.