MLPA

 
گروه ژنتیک پزشکی نیاژن نور افتخار دارد در جهت طراحی پنل، خوانش و آنالیز MLPA به پژوهشگران و همکاران محترم  ارائه خدمات نماید.
 
    جدول خدمات  MLPA
                    انجام MLPA بصورت کامل ( بر روی نمونه خون یا DNA)
   خوانش محصولات PCR حاصل از MLPA
    انجام آنالیز نهایی انواع اختلالات مورد بررسی با تکنیک MLPA
  طراحی انواع پنل های  MLPA
     برگزاری کارگاه های انفرادی و گروهی آموزش  MLPA و چگونگی آنالیز